Åsarna Ski Academy satsar vidare med stärkt team

Vi tar med oss erfarenheter från ett första test-år och satsar vidare. Vi har påbörjat resan att bygga upp en verksamhet som handlar om att hitta strukturer och verktyg för elitidrottares försörjning både under och efter sin idrottsliga karriär och företagens behov av arbetskraft. Tack vare hårt arbete och bra dialog och stöttning från Bergs…

Läs mer